SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK > STRATEJİ VE YÖNETİM > YOLSUZLUKLA MÜCADELE

YOLSUZLUKLA MÜCADELE

Kordsa’nın 2014 yılında imzaladığı Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin (UN Global Compact) on temel prensibinden biri de yolsuzlukla mücadeledir. Tüm faaliyet ve işlemlerimizi yürütürken, her türlü kamu kurum ve kuruluşu, idari oluşum, sivil toplum örgütü ve siyasi partilere herhangi bir menfaat beklentisi olmaksızın eşit mesafede durur ve yükümlülüklerimizi bu sorumluluk bilinci ile yerine getiririz.

Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin 3.5.2. numaralı ‘‘şirket, sosyal sorumluluklarına karşı duyarlı olur; çevreye, tüketiciye, kamu sağlığına ilişkin düzenlemeler ile etik kurallara uyar. Şirket, uluslararası geçerliliğe sahip insan haklarına destek olur ve saygı gösterir. İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere yolsuzluğun her türlüsüyle mücadele eder” maddesine uyumlu çalışıyoruz.

Kordsa’da yolsuzlukla mücadele ile ilgili iletişimi ve eğitimleri iş etiği kurallarımız çerçevesinde tüm çalışanlarımızı kapsayacak şekilde sağlıyoruz. Etik Komitesi ve İç Denetim fonksiyonları yolsuzluk içeren veya etik dışı davranışların duyurulması, ilgili aksiyonların alınması ve Sabancı Holding Etik Komitesine raporlanmasından sorumludur.

Çalışanlarımız; aile üyeleri, arkadaşları, ya da üçüncü şahıslarla, onlara karşılıklı ya da tek taraflı yarar sağlayan bir iş ilişkisine hiçbir şekilde girmezler. Çalışanlar borsada hisse alım satımı da dahil olmak üzere, içeriden bilgi alarak ticaret yapmaktan kazanç sağlayamaz ve başkalarına da bunu yapma olanağını veremez. Çalışanların doğrudan ya da dolaylı olarak bir işletme yönetmemeleri ve iş saatlerinde ya da dışında, ücret veya benzer bir kazanç karşılığında, bir kişi ve/veya kuruluş için çalışmamaları kuralları geçerlidir.

Kordsa Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası için tıklayın.