SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK > ÇEVRESEL PERFORMANS > BİYOÇEŞİTLİLİĞİN KORUNMASI

BİYOÇEŞİTLİLİĞİN KORUNMASI

Türkiye’deki ilk tesis kuruluşumuzdan bu yana üç ÇED (Çevresel Etki Değerlendirme) çalışmalarının ilkini 2006’da ve ikincisini de 2010 yılındaki kapasite artırımı sonrasında gerçekleştirdik. 2015 yılındaki üretim kapasite artışını takiben üçüncü bir ÇED daha gerçekleştirdik. Bu rapor, proje alanının bir endüstri bölgesinde yer almasından dolayı çevreye olumsuz etkilerinin olmadığını ortaya koydu.

2013 yılında Endonezya’daki tesisimizde de yeni tesis inşası sebebiyle bir ÇED yaptık. Rapor, Kordsa’nın üretim faaliyetlerinin hiçbir nesli tükenen türü riske atmadığını ortaya koydu. Bununla beraber, tüm flora ve faunanın korunması gerektiğinden inşaat alanındaki 110 ağacı tesisin içine ve etrafına taşıdık.

Bu raporlar da Kordsa olarak biyolojik çeşitlilik üzerinde hiçbir olumsuz etkimiz olmadığını gösteriyor. Biyoçeşitliliğin korunması konusunda acil adımlar atmak zorunda olmamamıza rağmen, İSGÇS (İş Sağlığı & Güvenliği, Çevre & Sürdürülebilirlik) Politikamızda belirttiğimiz üzere biyolojik çeşitliliği korumak ve biyolojik kaynakları sürdürülebilir biçimde kullanmak şirket olarak taahhüdümüzdür. Öte yandan, tüm tesislerimizde atık su ve diğer atıklarımızı yöneterek de biyolojik çeşitliliğin korunmasını sağlıyoruz.

Tesislerimizin hiçbiri herhangi bir milli park, vahşi yaşam parkı, su kaynağı veya biyolojik çeşitlilik değeri yüksek koruma altındaki alanların yakınında olmadığından, herhangi bir STK veya doğa koruma kurumunu ile biyolojik çeşitlilik aksiyon planları (BAP) hazırlama ya da biyolojik çeşitlilik koruma girişimleri başlatma zorunluluğumuz bulunmuyor.

Tayland, Brezilya ve ABD tesislerimiz organize sanayi alanlarında yer aldığından ayrıca ÇED yapma gereksinimi yoktur.

Kordsa Türkiye ÇED 2016 Raporu için tıklayınız.

Kordsa Endonezya ÇED 2013 Raporu için tıklayınız.