SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK > ÇEVRESEL PERFORMANS > BİYOÇEŞİTLİLİĞİN KORUNMASI

BİYOÇEŞİTLİLİĞİN KORUNMASI

Türkiye’deki ilk tesis kuruluşumuzdan bu yana üç ÇED (Çevresel Etki Değerlendirme) gerçekleştirdik; ilki 2006’da ve diğer ikisi 2010 yılında tesislerimizdeki kapasite artırımı sonrasında. 2015 yılında yeni bir üretim kapasite artışını takiben bir ÇED daha gerçekleştirdik. Bu rapor, proje alanının bir endüstri bölgesinde yer almasından dolayı çevreye olumsuz etkilerinin olmadığını ortaya koydu.

2013 yılında Endonezya’daki tesisimizde de yeni tesis inşası sebebiyle bir ÇED yaptık. Rapor, Kordsa’nın üretim faaliyetlerinin hiçbir nesli tükenen türü riske atmadığını ortaya koydu. Bununla beraber, tüm flora ve faunanın korunması gerektiğinden inşaat alanındaki 110 ağacı tesisin içine ve etrafına taşıdık.

Bu raporlar da Kordsa olarak biyoçeşitlilik üzerinde hiçbir olumsuz etkimiz olmadığını gösteriyor. Biyoçeşitlilik konusunda acil adımlar atmak zorunda olmamamıza rağmen, İSGÇS (İş Sağlığı & Güvenliği, Çevre & Sürdürülebilirlik) Politikamızda belirttiğimiz üzere biyolojik çeşitliliği korumak ve biyolojik kaynakları sürdürülebilir biçimde kullanmak şirket olarak taahhüdümüzdür. Öte yandan, tüm tesislerimizde atık su ve atığımızı yöneterek biyoçeşitliliğin korunmasını sağlıyoruz.

Tesislerimizin hiçbiri herhangi bir milli park, vahşi yaşam parkı, su kaynağı veya biyoçeşitlilik değeri yüksek koruma altındaki alanların yakınında olmadığından, herhangibir STK veya doğa koruma kurumunu ile biyoçeşitlilik aksiyon planları (BAP) hazırlama ya da biyoşeitlilik girişimleri başlatma zorunluluğumuz bulunmuyor.

Kordsa Türkiye ÇED 2016 Raporu için tıklayınız.

Kordsa Endonezya ÇED 2013 Raporu için tıklayınız.