SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK > STRATEJİ VE YÖNETİM > UYUM YÖNETİMİ

UYUM YÖNETİMİ

Kordsa İş Etiği Kuralları altındaki Yasal Sorumluluklar başlığı şirketimizin uyum yönetimi ilkelerini belirler. Yurt içi ve yurt dışında mevcut tüm faaliyet ve işlemlerimizi yerel yasalar ve uluslararası hukuk çerçevesinde yürütür, resmi kurum ve kuruluşlara doğru, tam ve anlaşılabilir bilgileri zamanında sunarız.

Faaliyet gösterdiğimiz sektörün gereklerinin yanı sıra, mevzuat, yasa ve yönetmeliklere uyum sağlamak üzere gereksinim duyulan yönetim sisteminin kurulması, politikaların belirlenmesi, düzenli olarak bulguların, risklerin ve yeni yönetmeliklerin iletişiminin sağlanması, yapılması, uyum yönetimi performansının takip edilmesi ve yönetilmesi şirketimizin öncelikleri arasındadır.

Kordsa’da 2013 yılı içerisinde Sabancı Holding Uyum Direktörlüğü ile birlikte, her yıl gözden geçirilen ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanan Uyum Yönetim Sistemi’ni kurduk ve 2014’de uygulamaya başladık. Sistemin koordinasyonundan Uyum Koordinatörü, yönetiminden ise tüm Kordsa çalışanları sorumludur.

Uyum yönetimi amaç ve hedeflerinin temelini, şirketin yasal, uluslararası, topluluk içi ve şirket içi mevzuatlara uyumlu bir şekilde çalışması oluşturur. Yönetim sisteminin hedefi ise uyum ile ilgili risklerin belirlenmesi, önlemlerin alınması, belirlenen 10 anahtar risk göstergesi (ikisi tercihe bağlı, sekizi kanun ve yönetmeliklere bağlı) ile risklerin izlenmesi ve belirlenen eşik değerler yardımı ile proaktif olarak risklerin yönetilmesidir. Kordsa’da uyum risk türleri; İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı, Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği Mevzuatı, Ticari Mevzuat, Mali Mevzuat Bilgi Güvenliği Politikası, Sözleşmeler ve Diğer Yasal Düzenlemeler olarak tanımlıdır.

Uyum Koordinatörü tarafından her çeyrek dönem sonunda anahtar risk göstergeleri ve sonuçları Uyum Yönetimi Kriterleri ve Sonuçları adı altında ELT üyeleri ve sorumlu bölümler ile paylaşılır. Ayrıca Denetim Bölümü tarafından yapılan denetimlerde uyum yönetimi ve uygulamaları, tüm şirket genelinde denetim başlıkları içerisinde yer alır. Denetim sonuçlarını Denetim Komitesi değerlendirir ve sonuçlarını Yönetim Kurulu ile paylaşır. Sabancı Holding tarafından da her yıl dönemsel Uyum Yönetimi değerlendirmesi ve raporlaması yapılır.

Kordsa Türkiye’de raporlama döneminde çevre kanunu ve düzenlemeleri de dahil olmak üzere, kanun ve yönetmeliklere uyulmaması sebebi ile herhangi bir parasal veya idari ceza almadık. Ayrıca uyuşmazlık çözüm mekanizmaları kanalıyla getirilen bir vaka meydana gelmedi.