SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK > ÇEVRESEL PERFORMANS > ENERJİ YÖNETİMİ

ENERJİ YÖNETİMİ

Enerji, üretimin ana girdilerinden biridir. Enerjinin verimli kullanılması ve enerji tüketiminin azaltılmasına yönelik OPEX hedefleri Kordsa’nın stratejik amaçları arasındadır.

Kordsa’nın tüm tesislerinde geçerli olan ve sadece Türkiye tesisinde sertifikası bulunan ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemine uygun olarak Enerji Komitesi tarafından hazırlanan Enerji Yönetimi Politikasını, Operasyondan Sorumlu Başkan Yardımcısı onaylar. Her sene diğer politikalar ile birlikte gözden geçirilir.

Bu konunun yönetiminden Operasyondan Sorumlu Başkan Yardımcısı (COO) ve Enerji Yönetim Sistemi Koordinatörleri sorumludur. Şirket stratejik hedeflerinden başlayarak ülke, tesis, bölüm ve bireysel hedeflerde yer alır. Enerjinin etkin ve verimli kullanılması hedefi süreklilik arz eden bir hedeftir. Her ay enerji verimliliği ile ilgili sonuçları Operasyondan Sorumlu Başkan Yardımcısı tesisler özelinde diğer iş sonuçları ile birlikte gözden geçirir.

Kordsa yönetimi, enerji maliyetlerini azaltmak hedefiyle enerjinin verimli kullanılması ve birim üretimdeki enerji kullanım miktarlarının azaltılmasına yönelik projeleri destekler; gerekli bütçe, insan ve teknoloji ihtiyaçlarını karşılar ve ekiplerini teşvik eder. Bu konuda başarısı ve getirisi ispat edilmiş ve iyi uygulama kabul edilen projeler teşvik edilir ve diğer Kordsa tesislerinde yaygınlaştırılır. Kordsa tesisleri arasında enerji projeleri sonuçları ve enerji tüketim miktarları kıyaslanır. Enerji verimliliği ile ilgili kurulan proje ekipleri tanıma ödüllendirme faaliyetleri kapsamında ödüllendirilir.

Kordsa tesisleri bulundukları ülkelerdeki enerji düzenlemelerine uygun çalışır. Bazı ülkelerde Enerji Yönetimi Sistemi kurmak zorunlu olmakla birlikte enerji kullanımı ve verimliliği ile ilgili herhangi bir ülkede yasal bir hedef yoktur. ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Belgelendirmesi sonucu iç ve dış denetimler her sene sistematik olarak Kordsa Türkiye tesislerinde yapılır.

Kordsa 2017 Enerji Verimliliği Verileri için tıklayınız.