SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK > SOSYAL PERFORMANS > İNSAN HAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN HAKLARI YÖNETİMİ

Kordsa İş Etiği Kuralları insan ve çalışma hakları kapsamında şirketimize rehberlik eden politikamızdır. Bu politika tüm Kordsa şirketleri ve tedarikçileri için geçerlidir. Kordsa’nın uygulamaları istihdam ve çalışma hayatı ile ilgili olarak faaliyet gösterdiği ülkelerde yürürlükteki tüm ilgili yasa ve düzenlemelere uyumludur.

İş etiği kurallarımız ve şirket politikalarımıza uygun olarak Kordsa’nın hiçbir tesisinde zorla ve cebren işçi ya da çocuk işçi çalıştırılması söz konusu değildir. Tüm çalışanlarımız gibi güvenlik personelimizin tamamı da işe girişten itibaren şirketimizin insan hakları yaklaşımımızı içeren etik prensipleri eğitimini alırlar. Şirketimizde insan hakları ihlallerine yönelik risk ve şikâyetler üçüncü şahıslar tarafından dahili ve harici olarak denetlenir.

Kordsa’da çalışanlarımız için adil çalışma ortamının sürekliliği önceliklerimiz arasındadır. İnsan kaynakları politikamız temelinde, işe alma, yerleştirme, terfi- transfer-rotasyon, iş akdinin feshi, işten çıkarma, izin, ücret, ek ödeme, sosyal haklar ve eğitim gibi ancak bunlarla sınırlı kalmayan istihdamla ilgili tüm uygulamaların ayrımcılık yapılmadan yürütülmesini sağlıyoruz.

İş ilişkisinde dil, ırk, cinsiyet, siyasal düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep ile benzeri sebeplere dayalı, ya da gerçek veya algılanan engellilik veya özürlülük ya da yasal olarak korunan diğer özellikler bazında ayrım yapılmasını kabul etmiyoruz.

İnsan Hakları Politikası için tıklayınız.