SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK > ÇEVRESEL PERFORMANS > MALZEME VE HAMMADDE YÖNETİMİ

MALZEME VE HAMMADDE YÖNETİMİ

Malzeme ve hammadde seçimi ve kullanımı, şirketimizin üretimini sürdürebilmesi için olmazsa olmaz unsurların başında geliyor. Hammadde harcamalarımız toplam satın alımlarımızın yaklaşık %75’ini oluşturuyor.

Kordsa’da ana stratejilerimizden biri olan operasyonel mükemmelliğe ulaşmanın yolu da ürün ve hizmet kalitesini sağlamaktan geçiyor. Malzeme yönetim sistemimiz, sistematik yaklaşımımız ve politikalarımız müşterilerimizi memnun etmemizde ve hedeflerimize ulaşmamızda önemli rol oynuyor.

Malzeme yönetimi ile ilgili belirlediğimiz hedeflerin arasında malzeme taşınma sistemlerini geliştirmek, ambar organizasyonunu iyileştirmek, tedarikçiler ile yapılan sözleşmelerin saha denetimlerini gerçekleştirmek, hammaddenin doğru zamanda teslimatı için kurulan sistemi iyileştirmektir.
Bu hedeflerin yanı sıra malzemelerin verimli kullanılması, aynı kalitede ürünü daha az malzeme ile üretebilmek, malzemelerin yerine göre yeniden kullanımını sağlamak, malzemeleri çevresel etkilerini asgari seviyeye indirecek şekilde kullanmak, nakliye ve bertaraf etmek gibi hedeflerimize yönelik de çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Malzeme ve hammadde kullanımı kapsamındaki etkilerimizi yönetmeye yönelik taahhüdümüz Kordsa’nın tüm tesisleri için yayınlamış olduğumuz İSGÇS (İş Sağlığı & Güvenliği, Çevre & Sürdürülebilirlik) Politikamızda sürekli iyileştirme başlığı altında yer alıyor.

Belirlenen bu hedeflere ulaşmak için gerçekleştirilecek projeler için insan kaynağı yatırımlarına ek olarak hedeflerin takiplerini ve gözden geçirmelerini özel yazılımlar ve teknolojik sistemler ile gerçekleştirmek üzere planlamalar yapıyoruz.

Kordsa Malzeme Yönetimi Verileri için tıklayınız.