SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK > SOSYAL PERFORMANS > İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

Çalışanlarımızın sağlık ve güvenliği stratejik önceliklerimizin başında geliyor. Kordsa’da iş güvenliği ile ilgili tüm çalışanların ve bölümlerin ortak ve tek hedefi sıfır iş kazası ve sıfır meslek hastalığıdır.

Çalışanlarımızın işyerinde yaralanmasını önlemek amacıyla belirlediğimiz 10 Altın İş Güvenliği Kuralımızı tüm tesislerimizde uyguluyoruz. Kordsa’nın hiçbir tesisinde ve alt işverenlerinde bugüne dek ölümle sonuçlanan kaza gerçekleşmedi.

Tüm tesislerimizde geçerli olan Kordsa Sağlık Güvenlik ve Çevre Politikası her üç yılda bir Global İSGÇS (İş Sağlığı & Güvenliği, Çevre & Sürdürülebilirlik) Müdürü tarafından gözden geçirilir ve güncellenir. CEO’muz tarafından onaylanan ve taahhütlerimizi içeren bu politika OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ile bağlantılıdır.

Tüm çalışanlar kendi iş güvenliklerinden ve diğer çalışanların iş güvenliğinden sorumludur. İş güvenliğinin yönetim adına sorumlusu CEO ve Operasyondan Sorumlu Başkan Yardımcısı’dır. Koordinasyon sorumlusu Global İSGÇS Müdürü’dür. Tesis yönetim ekipleri kendi tesislerindeki İSGÇS uygulamalarından sorumludur.

İş güvenliği ile ilgili hedefleri stratejik hedeflerden başlayarak bireysel hedeflere kadar iner ve Kordsa Performans Değerlendirme Sistemi içinde değerlendirmeye alınır. İş güvenliği performansı değerlendirme kriterleri kazasız çalışma saati, kaza ağırlık, kaza sıklık oranları ve PSRM (Proses Güvenliği Risk Yönetimi) ve İSGÇS göstergeleridir.

Şirketin yönetim yaklaşımının etkinliğini gözeten mekanizmalar; kurum içi iş güvenliği denetimleri, kurum dışı OHSAS 18001 ve ISO 14001 Yönetim Sistemleri belgelendirme denetimleri, sigorta denetimleri, Kordsa şirketleri arası yapılan ikinci parti iş güvenliği denetimleri ve tesislerimizin kendi aralarında gerçekleştirdiği performans kıyaslama çalışmalarıdır. Performansın iletişimini aylık küresel İSG raporlarımız ile yapıyoruz.

Kordsa tesislerinde potansiyel iş tehlikesi risklerini yönetmek için gerekli tüm önlemleri alıyoruz. Örneğin, tehlikeli kimyasalların kullanıldığı alanlarda çalışan kişiler, kullanılan kimyasal ve çalışma ortamı şartlarına göre Meslek Hastalıkları Hastanesi’nde periyodik olarak sağlık taramasından geçiriliyor. Sağlık taraması kimyasalların olası etkilerini erken tespit etmek amacı ile yıllık olarak yapılıyor. Kordsa’da sağlık taramaları sonucu meslek hastalığı tanısı konmuş herhangi bir çalışanımız yoktur.

Tüm tesislerimizde aynı yapıda çalışan Yönetim-İşçi Sağlık ve Güvenlik Komitelerimiz mevcuttur. Bu komitelerde temsil edilen toplam işgücü oranı %100’dür. Tesislerdeki komitelerin her biri tesis müdürü, hat müdürü, üretim mühendisi-süpervizörü, klinik ve sendika temsilcisinden oluşur.

Kordsa İş Sağlığı ve Güvenliği Verileri İçin Tıklayınız.