SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK > STRATEJİ VE YÖNETİM > KURUMSAL YÖNETİM

KURUMSAL YÖNETİM

Kordsa, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri ile kurumsal yönetimin şeffaflık, adillik, sorumluluk ve hesap verebilirlik prensiplerine uyarak çalışmalarını yürütür. Bu kapsamda yayınladığımız Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporunu yıllık faaliyet raporumuza dahil ediyor, şirketimizin insan kaynakları, kâr dağıtım, bağış ve yardım politikalarına ek olarak etik ve sorumluluk yaklaşımını da kapsayacak detaylarla burada yer veriyoruz.

Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde uyulması zorunlu olan/olmayan düzenlemelere yılın on iki ayında da uyum sağlayan Kordsa olarak, bu hususları ayrıca detaylı olarak www.kap.gov.tr adresinde ve www.kordsa.com adresinde pay sahipleri ve menfaat sahiplerinin bilgisine sunuyoruz.

Yönetim Kurulu Yapısı
Yönetim Kurulumuz Kordsa’nın faaliyetlerinin mevzuata, esas sözleşmeye, iç düzenlemelere ve belirlenen politikalara uygunluğuna ek olarak aldığı stratejik kararlarla şirketimizin uzun vadeli çıkarlarını gözetir.

Yönetim Kurulu’nun yapısına, çalışma esaslarına, üyelerinin konumlarına, şirket içindeki ve dışındaki taahhütlerine, sorumluluklarına ve görev sürelerine dair detaylara faaliyet raporumuzda yer veriyoruz. Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan komiteler; Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesidir.

Yönetim Kurulumuz toplam altı üyeden oluşur; bir kadın üye aynı zamanda Kurumsal Yönetim Komitesi üyesidir ve iki bağımsız üye aynı zamanda Denetim Komitesi üyesidir. Üyelerden sadece Başkan ve Başkan Yardımcısı’nın icra görevi vardır.