SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK > EKONOMİK PERFORMANS > TEDARİKÇİ DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

TEDARİKÇİ DEĞERLENDİRMELERİ

Kordsa olarak tüm tedarikçi ve iş ortaklarımızdan Kordsa İş Etiği Kuralları temel alınarak hazırlanan İş Etiği Beyanı ile uyumlu çalışmalarını talep ediyoruz. Bu tüzük şirketimizin işgücü ve insan hakları, iş sağlığı ve güvenliği, çevresel koruma, etik ve yönetim uygulamaları alanlarındaki beklentilerini ortaya koyuyor.

Kordsa’da kilit tedarikçilerimiz, üretimde girdi olarak kullandığımız malzeme ve hammaddeleri sağlayan kurumlardır. Tedarikçi seçiminde öncelikli kriterimiz de üretim kalitesi beklentimize uygun ürünlerin sunulmasıdır. Tedarikçilerle çalışmaya başlamadan önce satın alınacak ürün AR-GE bölümümüz tarafından onaylanır. Bu onay ile birlikte tedarikçi kabul süreçlerimiz başlar.

Seçim sürecinden sonra seçilmiş küresel tedarikçilerimize her yıl tesis bazında tedarikçi değerlendirmesi yapıyoruz. Değerlendirme sonucu 60 ve altında puan alan tedarikçileri ertesi yıl kendi tesislerinde tüm gelişim alanları üzerinden denetime tabi tutuyoruz. Her tedarikçimize asgari dört yılda bir ulaşmayı hedefliyoruz.

Tedarikçi Değerlendirme Prosedürü

Global ve Tesis Satın Alma Ekipleri, Tesis Teknik Bölümleri, Tesis Üretim Ekipleri ve Kalite Güvence (QA) Ekipleri Küresel Tedarikçi Değerlendirmesi ilkelerini içeren Küresel Tedarikçi Değerlendirme Prosedürünü uygulamakla yükümlüdürler. Ayrıca Kalite Güvence bu değerlendirmelerin koordinasyonunu da yürütür.

Her yıl Kasım ayına kadar Global Tedarik (GS), tedarikçileri ve değerlendirici tesisleri tanımlar. Değerlendirmeler, GS ve QA tarafından belirlenmiş ve ilan edilmiş tarihlerde gerçekleştirilir.

QA Departmanı tedarikçi değerlendirme sürecini başlatırken değerlendirmenin yapılacağı intranet bağlantısını ülkelerdeki ilgili departmanlarla paylaşır ve global tedarikçi değerlendirme listesi üzerinden kendileri ile ilgili bölümün değerIendirmesini yapmalarını talep ederler. Değerlendirmeler tamamlandığında QA departmanı sisteme girilmiş değerlendirme sonuçlarını konsolide ederek sonuçları tesislerdeki ilgili bölümlere ve GS departmanına bildirir.

Değerlendirmeler, belirli bir skalaya göre izlenir. 60-70 arasında puan alan tedarikçilerden GS tarafından takip edilecek düzeltici aksiyonlar almaları istenir. QA son değerlendirme sonuçlarını GS ile paylaşır. GS sonuçları Tesis Satın Alma Lideri, Operasyon Direktörü, ELT ve tedarikçi ile paylaşmakla yükümlüdür.

Global Tedarik, puanı 60’tan düşük olan tedarikçiyi bilgilendirir. Bu durumda GS, tedarikçiden mal alımını askıya alır. Ancak eğer tedarikçinin alternatifi yok ise GS tedarikçiden düzeltme aksiyonlarını ister ve sonuçların takibini yapar. Gelişme alanlarını bir rapor ile tarafına ilettiğimiz tedarikçinin bu değerlendirmeye göre bazı aksiyonlar alması gereklidir. Kontrollü olarak tedariğe devam edebilmek ve takip için bu gelişme alanları ve düzeltme aksiyonlarının GS ile paylaşılması şarttır. Bu prosedür GS tarafından asgari iki yılda bir gözden geçirilir.

Yeni Tedarikçi Değerlendirme Sistemi

Global ve Tesis Satın Alma Ekiplerimiz ile uyguladığımız tedarikçi değerlendirmeleri, 2017 yılının son çeyreğine kadar, Liderlik ve Kalite Taahhüdü, Süreç ve Ürün Tasarım Kalitesi, Tedarikçi Kalite Yönetimi, Üretim Kalite Yönetimi, Müşteri Kalite Yönetimi, Sürekli Gelişim, İnsan/ İK ve Güvenlik ve Çevre kriterlerini içeriyordu. İş güvenliği tarafında OHSAS 18001 iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi sertifikasyonunu, çevre tarafında ise ISO 14001 çevresel yönetim sistemi sertifikasyonunu mevcudiyetini sorguluyorduk.

2017’den itibaren, sürdürülebilirlik etkileri yönetimini odağına alan bir değerlendirme sistemini mevcut süreçlerin içine entegre etmeyi hedefledik. Tedarikçi sürdürülebilirlik değerlendirme anketinin hazırlanması ve mevcut değerlendirme sisteminin içine entegre edilmesi yaklaşık altı aylık bir sürede gerçekleşti. Ankette Sürdürülebilirlik Yönetimi, İş Etiği ve Uyum, Çalışma ve İnsan Hakları, İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre, Tedarikçi Değerlendirmesi ve Sürdürülebilirlik Raporlaması başlıkları altında sorular yer alıyor. 2017 yılı son çeyreğinden itibaren tedarikçilerin bu başlıklarda aldığı puanların bütünü doğrudan değerlendirme sistemi puanına eklenmeye başladı.

Denetimlerimiz sonucunda 2017 yılında altı tedarikçimiz ‘gelişime ihtiyacı var’ kategorisinde yer aldığı için kendilerinden düzeltme aksiyonları talep edildi. Global ve Tesis Satın Alma Ekiplerimiz bu tedarikçilerden iki tanesini 2018 yılında da denetleme kararı aldı.