SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK > STRATEJİ ve YÖNETİM > SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YÖNETİMİ

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YÖNETİMİ

Kordsa olarak, günümüzün hızla değişen ve rekabetçi dünyasında işimizi yaparken ve ekonomik değer yaratırken, tüm faaliyetlerimizi sürekli gelişimi destekleyen ve paydaşlarımız için de değer yaratan sosyal ve çevresel sorumluluklarımızın bilinciyle yürütüyoruz.

Vizyonumuzun ve stratejik girişimlerimizin temelini kurumsal değerlerimiz destekliyor. Sürdürülebilirlik stratejisi çalışmaları sonucunda belirlediğimiz öncelikli konular, Kordsa’da büyüme stratejimizi belirlerken temel aldığımız kurumsal değerler ile bire bir örtüşüyor. Çalışanlarımızın günlük iş kararlarında gözettiği temel değerlerimizin, sürdürülebilirlik stratejimizin yaygınlaşmasında yol haritası olacağına ve uygulanmasında da çalışanlarımıza kolaylık sağlayacağına inanıyoruz.

Sürdürülebilirlik Çalışma Grubu

Şirketimizin farklı bölüm ve disiplinlerden uzman ve müdürlerin katılımıyla 2014 yılında Kordsa Sürdürülebilirlik Çalışma Grubunu kurduk. Üyelerin seçiminde öncelikli sürdürülebilirlik konularımızı dikkate aldık. Sürdürülebilirlik Çalışma Grubumuz, Kordsa Yönetim Komitesi ile birlikte şirketimizin sürdürülebilirlik stratejisinin uygulanmasında ve sürdürülebilirlik raporlarımızın hazırlanmasında önemli rol oynuyorlar.

Sürdürülebilirlik Yol Haritası 2020

Kordsa’da belirlediğimiz öncelikli sürdürülebilirlik konularını dikkate alarak, beş yıllık sürdürülebilirlik yol haritası hazırladık ve 2016’nın son çeyreğinde Kordsa Yönetim Komitesi’nden onay aldık. 2016 yılını baz yıl olarak temel alarak 2020’ye kadar sürdürülebilirlik yönetimi kapsamındaki aksiyonlarımızı planladık.

PAYDAŞLARIMIZLA İLETİŞİM

Paydaşlarımızı, faaliyetlerimizden etkilenen ve aynı zamanda şirketimizin iş hedeflerine ulaşmasında etkileri olabilecek kişi ve kuruluşlar olarak tarif ediyoruz. Kordsa’da sürdürülebilir bir büyüme için tüm kilit paydaşlarımıza sağladığımız faydaları da sürdürülebilir kılmayı hedefliyoruz.

2015’deki ilk raporlama döneminde sürdürülebilirlik stratejisi anketi gerçekleştirdik. Kordsa Yönetim Komitesi ile yaptığımız bire bir görüşmelerde ve Sürdürülebilirlik Çalışma Grubumuz ile gerçekleştirdiğimiz sürdürülebilirlik stratejisi çalıştaylarında, şirketimizle ekonomik, sosyal ve çevresel etkileşimleri en yoğun olan kilit paydaşlarımızı stratejik konularımız çerçevesinde gözden geçirdik. Kilit paydaşlarımızı, şirketimizin faaliyetlerinden etkilenme oranları ve şirketimizin iş hedeflerine ulaşmasındaki etkileri kapsamında grupladık.

2017 yılında Kordsa Sürdürülebilirlik Çalışma Grubu ile yaptığımız toplantıda tüm paydaşlarımızı da öncelikli konularımızı yeniden gözden geçirdik. Paydaş önceliklerimizde de öncelikli konularımızda da değişiklik olmadı. Bu gözden geçirme toplantılarını her iki yılda bir gerçekleştirmeyi hedefliyoruz.

Çalışanlarımızla Sürdürülebilirlik İletişimi

Her yıl çalışanlarımızın sürdürülebilirlik ve şirketimizin etki alanlarına yönelik farkındalıklarını artırmak amacıyla sürdürülebilirlik değerlendirme anketi düzenliyoruz. Bu anket aracılığıyla şirketimizin sürdürülebilirlik performansına yönelik çalışanlarımızın fikirlerini alıyor ve bu görüşlere raporumuzun ilgili bölümlerinde her yıl yer veriyoruz.

Müşterilerimizle Sürdürülebilirlik İletişimi

Sürdürülebilirlik raporu hazırlamaya başladığımız ilk yıldan itibaren müşterilerimizin bu sürece katılımını sağlıyor gerek şirketimizin sürdürülebilirlik performansı gerekse odaklanmasını bekledikleri konulara yönelik geribildirimlerini alıyoruz. Her yıl daha fazla sayıda müşterimizi sürdürülebilirlik süreçlerimize dahil etmeyi hedefliyoruz.

ÖNCELİKLİ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KONULARI

Kordsa Yönetim Komitesi ve Sürdürülebilirlik Çalışma Grubumuzun katılımıyla gerçekleştirdiğimiz sürdürülebilirlik stratejisi anketi ile stratejik sürdürülebilirlik konularımızı gözden geçirdik. Aynı zamanda çalışanlarımızın ve müşterilerimizin katıldığı bir anket yaptık ve matrisimizi hazırlarken onların görüşlerinden faydalandık.

Matriste İş Etiği altında yer verdiğimiz konular kanunlara uyum ve yolsuzlukla mücadele, İstihdam başlığı altında yer verdiğimiz konular çeşitlilik ve fırsat eşitliği, İnsan Hakları Denetimi altında yer verdiğimiz konu ise ayrımcılığın önlenmesidir.

BİST Sürdürülebilirlik Endeksi gerekliliklerini dikkate alarak, biyolojik çeşitlilik ve iklim değişikliği konularını da değerlendirme sürecimize dahil ettik. 2015’te müşterilerimizin işaret ettiği tedarikçi değerlendirmeleri başlığı bu yıl da matriste yerini aldı.

Matrisin sağ üst bölümünde hem paydaşlarımız hem de Kordsa açısından daha yüksek öneme sahip ve şirketimizin performansını doğrudan ve önemli ölçüde etkileyen konular yer alıyor. Bu konular raporun ilgili bölümlerinin ana başlıklarını oluşturuyor ve şirketimizin ilgili performansını verilerle rapor içinde detaylı olarak aktarıyoruz.

Böyle bir matris oluşturmak istememizdeki temel amaç, şirketimiz kadar kilit paydaşlarımızın da önem verdiği konuları net olarak tespit edebilmek, plan ve hedeflerimizi bu konular çerçevesinde belirleyebilmektir. Önümüzdeki dönemde daha fazla paydaşımızla fikir alışverişinde bulunmayı ve odaklanacağımız konuları ve ilgili hedeflerimizi geliştirmeyi amaçlıyoruz.

BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini Destekliyoruz

2014 yılında BM Küresel İlkeler Sözleşmesini imzalayarak Global Compact’in "sürdürülebilir ve kapsamlı küresel ekonomi" vizyonunu taahhütlerimizle desteklemeye başladık.

2015 yılında Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin (SKH) BM tarafından yayınlanmasını takiben, Kordsa olarak bu küresel sorunları sürdürülebilirlik kapsamında öncelikli olarak kabul ettiğimiz konularla ve ilgili iyi uygulamalarımızla eşleştirdik. Öncelikli konularımız 13 SKH ile doğrudan ilgiliyken, diğerlerini de dolaylı olarak kapsıyor. SKH’ler ve odaklandığımız konulara yönelik bağlantılar aşağıdaki tabloda yer alıyor.

Kordsa OHSES Politikası için tıklayınız.