SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK > SOSYAL PERFORMANS > EĞİTİM ÖĞRETİM

EĞİTİM ÖĞRETİM

Kordsa İnsan Kaynakları Bölümü tüm işletmelerinde eğitim gelişim aktivitelerini aynı seviyeye ulaştırmak, yerel gereklilikler ve ihtiyaçlar haricinde standart bir bakış açısı getirmek, çalışanların işlerini güvenli ve etkin bir şekilde yürütürken kariyer hedeflerini gerçekleştirmelerine destek olmak amacıyla pek çok farklı kaynak ve uygulamadan faydalanıyor.

Eğitim ve gelişim yönetimi süreçlerini içeren Kordsa Eğitim ve Gelişim Politikası, Kordsa’nın eğitim standartlarını, eğitim ihtiyaçlarını ve hedeflerini tespit etmeye ve etkinliklerini ölçmeye yönelik adımları içeren Eğitim ve Gelişim Prosedürü ve ilgili tüm formlar tüm çalışanların ulaşabileceği global intranet üzerinde mevcuttur. Ayrıca ‘İK ile Paylaşım’ toplantılarında eğitim ve gelişim yönetimi süreciyle ilgili bilgilendirmeler yapıyor ve yeni uygulamalar oldukça düzenli olarak çeşitli araçlar kullanılarak çalışanlarımız ile paylaşıyoruz.

Kordsa çalışanlarının tamamı (%100) performans ve kariyer gelişim değerlendirmelerine tabidir. Eğitim ve gelişim sürecinin ana süreç sahibi İnsan Kaynakları Bölümü olmasına rağmen Kordsa’da her çalışan kendi gelişim sürecinden sorumludur.

Çalışanların eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi ve eğitim planlarının oluşturulmasında performans ve yetkinlik değerlendirme sonuçları, çalışan gelişim ve kariyer planları gibi kaynaklardan yararlanıyor, çalışanların bireysel taleplerinin yanı sıra şirketin ihtiyaçlarını ve kanuni gereklilikleri de her zaman dikkate alıyoruz.

Eğitim ve gelişim sürecinin iyileştirilmesi için geri bildirim aldığımız araç ve platformlar arasında çalışan bağlılığı anketi, eğitim değerlendirme sonuçları, eğitim sonrası gelişim takip sonuçları, eğitmen geri bildirimleri ve performans değerlendirme sonuçları yer alıyor.

Kordsa’da Yetenek Yönetimi
Kordsa’da yetenek havuzunda bulunan çalışanların yetkinliklerini artırmak ve kesintisiz istihdam edilebilirliği kolaylaştırmak amacıyla uygulanan çeşitli yetenek yönetimi ve yaşam boyu öğrenim programları bulunuyor. Şirket içindeki global gelişim programları, eğitimler ve mentorluk çalışmalarının yanı sıra çalışanlarımıza yüksek lisans, doktora, sertifika programları gibi eğitimler için, eğitim türüne ve kurumuna göre prosedürde belirtilen oranlarda maddi destek sağlıyoruz.

Global Gelişim Programları: Yetenek havuzunda bulunan çalışanların gelişimine yönelik olarak tasarlanmış üç ayrı seviye için gelişim programı mevcuttur. Bunlar; uzman/mühendis seviyesi için Generation Next, orta kademe yönetici seviyesi için Global Alignment, üst düzey yönetici seviyesine yönelik Sabancı Holding tarafından gerçekleştirilen SALT Sabancı Leadership Team eğitimleridir. Global Gelişim Programları, teknik uzmanlığın ve liderliğin gelişimine odaklanır ve Global İnsan Kaynakları tarafından yürütülür. Global ölçekte yapılan bu programlara uzmanlık alanlarına ve ihtiyaca bağlı olarak, tüm ülkelerdeki farklı seviyelerden çalışanlar katılabiliyorlar.

Mentorluk: Raporlama dönemi öncesinde Türkiye fabrikasında uygulanan mentorluk sistemini tüm ülkelere yaymak için başlattığımız çalışmaları 2014 yılında tamamladık. Uzman/mühendis ve yeni atanan müdürlerin ‘mentee’ olarak, üst düzey yöneticilerin ise ‘mentor’ olarak yer aldıkları ‘Global Mentorluk Programı’nın ilkini 2014’de hayata geçirdik. 2015’te katılımcı sayısını artırarak programı geliştirdik. Ayrıca Sabancı şirketleri arasında uygulanan mentorluk programına, Kordsa’dan uzman-mühendis ve müdür seviyesindeki yetenekler de ‘mentee’ olarak katılabiliyorlar.

Eğitimler: Çalışanlarımız ayrıca bireysel, teknik ya da fonksiyonel ihtiyaçları doğrultusunda şirketimiz tarafından sağlanan tüm eğitimlere katılabiliyorlar. Bu eğitimlerin taleplerini çalışanın kendisi, yöneticisi veya İnsan Kaynakları yapabiliyor. Çalışanlarımızı, şirket içindeki gelişim programları haricinde, Sabancı Holding tarafından düzenlenen uzman / mühendis seviyesine yönelik Genç Sabancı Programı ve Topluluk Mentorluk Programı gibi gelişim programlarına da yönlendirebiliyoruz.