SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK > ÇEVRESEL PERFORMANS > SU YÖNETİMİ

SU YÖNETİMİ

Kordsa’nın tüm tesislerinde de üretim prosesleri içerisinde ve diğer yardımcı işletmelerde suyun kullanımı önemli bir yer tutuyor. Suyun kalitesi ve erişilebilir olması, kullanılabilir su kaynaklarının korunması iş sürekliliği açısından ve maliyetler açısından kritik önem arz ediyor.

Su yönetiminde yasal uyum ve denetim İSGÇS (İş Sağlığı & Güvenliği, Çevre & Sürdürülebilirlik) ve Enerji Yönetim Komitesi sorumluluğundadır. Su yönetimi ile ilgili projeler ve iyileştirme çalışmaları tüm bölümlerin sorumluluğundadır. Su yönetim sisteminin etkinliğini ISO 14001: 2015 Çevre Yönetim Sistemi iç ve dış kuruluş denetimleri ile gerçekleştiriyoruz.

Tüm tesislerimizde ve ofislerimizde su kullanımını daha verimli hale getirmek için çalışmalar yapıyor, arıtılmış suyun tekrar endüstriyel olarak kullanımını teşvik ediyoruz. Üretimde kullanıldığımız suyun geri kazanılarak tekrar kullanıma alınması sürekli takip ettiğimiz bir iyileştirme hedefidir. Atık su miktarındaki geri kazanımı daha üst seviyelere çıkarmak için teknolojik araştırmaları ve yatırım fırsatlarını takip ediyoruz.

Atık su yönetiminin etkinliğini gözeten mekanizmalar: Çevre ve şehircilik Bakanlığı denetimleri, ISO 14001: 2015 denetimlerine ek olarak Kordsa Çevre Birimi ve Çevre Görevlisi denetimleri ve ISO 14001: 2015 iç denetimidir. Ayrıca Sabancı Holding şirketleri ile kıyaslama çalışmaları yapıyoruz.

Kordsa Su Yönetimi Verileri için tıklayınız.