HAKKIMIZDA > YÜRÜTME KURULU

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü’nde lisans eğitimini 1983 yılında tamamlamıştır. İş yaşamına, 1984 yılında proje mühendisi olarak başlamıştır. 1986 yılında Kordsa’ya teknik mühendisi olarak katılan Çalışkan, 1987 yılında Dusa’nın (SA-DUPONT Ortaklığı) kurulması ile proje mühendisi olarak Dusa’ya transfer olmuştur. 1989-2005 yılları arasında, Dusa ve Kordsa Türkiye’de Polimer Üretim, İplik Üretim, Mühendislik Bakım ve Destek, Proje ve Üretim bölümlerinde yönetim pozisyonlarında görev almıştır. 2005-2009 yıllarında Kordsa Türkiye Operasyon Direktörlüğü, 2009-2010 yılları arasında Kordsa Türkiye & Nilekordsa Operasyon Direktörlüğü, 2010-2013 yıllarında Indokordsa ve Indokordsa Polyester Operasyon Direktörlüğü ve 2013-2015 yılları arasında Operasyonlardan Sorumlu Başkan Yardımcılığı görevlerini üslenmiştir. 2015-2017 yıllarında Avrupa, Ortadoğu, Afrika’dan (EMEA) sorumlu Genel Müdür Yardımcısı görevini üstlenen Çalışkan, Nisan 2017 itibarıyla CEO olarak görev yapmaktadır.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü’nde lisans eğitimini 1993 yılında tamamlayan Yıldırım, 2005 yılında Sabancı Üniversitesi İşletme Bölümü’nden yüksek lisans derecesini almıştır. İş hayatına 1994 yılında Rafine Kimya’da başlamış; çeşitli üretim şirketlerinde çalışmıştır. 1998-2007 yılları arasında Sakosa’da Teknik Mühendis ve Üretim Mühendisliği görevinde bulunmuştur. 2007 yılında Türkiye Teknik Müdürü olarak Kordsa’ya katılan Yıldırım, 2008-2009 yıllarında Yeni Ürün Geliştirme Müdürlüğü, 2009-2011 yılları arasında Yeni Ürün ve Proses Geliştirme Direktörlüğü ve 2011-2013 yıllarında Teknoloji Geliştirme Direktörlüğü görevlerinde bulunmuştur. 2013 yılında CTO olarak atanan Yıldırım, 2015-2017 yılları arasında Teknolojiden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ve Kompozit İş Birimi Lideri olarak çalışmıştır. 2017-2018 yılları arasında Teknoloji ve Güney Amerika bölgesinden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ve Kompozit İş Birimi Lideri olarak görevini sürdürmüştür. Yıldırım, Temmuz 2018 itibarıyla Genel Müdür Yardımcısı, Avrupa, Ortadoğu, Afrika (EMEA) olarak görev yapmaktadır.

İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği Bölümü’nden mezun olmuştur. İş hayatına 2001 yılında JICA’da Proje Asistanı olarak başlamıştır. Kordsa’ya 2003 yılında katılan Özkan, 2003-2009 yılları arası Mali İşler Uzmanı olarak çalışmıştır. 2009-2011 yılları arası Finans Müdürlüğü ve 2011-2014 yıllarında Global Finans Müdürlüğü görevlerini yürütmüştür. 2014-2017 yılları arasında Endonezya bağlı ortaklığında Finans Direktörlüğü görevinde bulunan Özkan, Ekim 2017 itibarıyla Finans Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

Bilkent Üniversitesi İşletme Bölümü’nden 1993 yılında lisans derecesini almış, 2004 yılında Koç Üniversitesi’nde E-MBA programını tamamlamıştır. Profesyonel iş yaşamına 1996 yılında Tofaş’ta Stratejik Planlama ve Yönetim Geliştirme Uzmanı olarak başlamış, 2000 yılında Dış Ticaret ve Kontrat Müdürü görevine atanmıştır. 2005-2013 yılları arasında kurucularından olduğu Hexagon Danışmanlık’ta CEO’luk görevini yürütmüş; Ulusal Nanoteknoloji Girişimi ve Rüzgar Enerjisi Teknoloji Platformu’nun kurulmasına öncülük etmiştir. Ocak 2014 tarihinde Pera EEMEA şirketinde iş Ortağı olarak çalışmaya başlamış; Eylül 2014 tarihinden itibaren Erdemir Grup’a danışmanlık vermiştir. 2015 yılında İş Geliştirme Direktörü olarak Kordsa’ya katılan Arcan, 2015-2018 yılları arasında İş ve Pazar Geliştirme Direktörü ve İnşaat Güçlendirme Teknolojileri İş Birimi Lideri olarak görevini sürdürmüştür. Arcan, Temmuz 2018 itibarıyla Kompozit, İnşaat ve İş Geliştirme’den sorumlu Genel Müdür Yardımcısı görevine devam etmektedir.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nden lisans derecesini 1986 yılında almıştır. İş hayatına 1987 yılında Çukurova İthalat’ta başlayan Kanadıkırık, 1988-1994 yıllarında Brisa’da, 1995-1998 yılları arasında Lubrekip’te, 1998-2003 yıllarında Kordsa’da ve 2003-2006 yıllarında Tekstil Servis’te çalışmıştır. 2006 yılında tekrar Kordsa’ya katılan Kanadıkırık, 2009-2010 yılları arasında Kordsa Türkiye İşletme Direktörlüğü ve 2010-2015 yıllarında Thai Indo Kordsa Operasyon Direktörlüğü görevlerini sürdürmüştür. Temmuz 2015 itibarıyla Asya Pasifik bölgesinden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı görevine devam etmektedir.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nden lisans derecesini 1993 yılında almıştır. Profesyonel iş hayatına 1995 yılında Insa’da başlayan Toplu, 1996 yılında Makine Mühendisi olarak Kordsa’ya katılmıştır. 2003-2005 yıllarında Hat-2 Üretim Müdürlüğü, 2005-2006 yılları arasında Hat-1 Üretim Müdürlüğü ve 2006-2009 yıllarında Polyester Üretim Müdürlüğü görevlerinde bulunan Toplu, 2009-2012 yılları arasında Brezilya Operasyon Direktörü görevini sürdürmüştür. Ardından 2012-2015 yıllarında Türkiye ve Interkordsa Operasyon Direktörlüğü ve 2015-2017 yılları arasında Global Tedarik Zinciri Direktörlüğü görevlerini üstlenen Toplu, 2017-2018 yılları arasında itibarıyla Avrupa, Ortadoğu, Afrika (EMEA) bölgesinden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştır. Temmuz 2018 itibarıyla Kuzey ve Güney Amerika’dan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı görevini sürdürmektedir.

İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü’nden lisans ve yüksek lisans derecesini almış, 2003 yılında Sabancı Üniversitesi MBA derecesini tamamlamıştır. İş hayatına 1998 yılında Beksa’da Satış Mühendisi olarak başlayan Uzel, 2003 yılında Satış Uzmanı olarak Kordsa’ya katılmıştır. 2005 - 2007 yılları arasında İş Geliştirme Koordinatörlüğü, 2007 - 2015 yılları arasında EMEA Satış Müdürlüğü, Global Müşteriler Yöneticiliği, EMEA Satış Direktörlüğü görevlerinde bulunmuştur. 2015-2017 yıllarında Gelişmekte olan Müşteriler (PLV) ve Asya Pasifik Satış Direktörlüğü görevini sürdüren Uzel, Temmuz 2017 itibarıyla Global Tedarik Zinciri Direktörü olarak görev yapmaktadır.

İstanbul İngiliz Lisesi’nden mezun olmuş, Stuttgart Üniversitesi’nde Matematik eğitimi almıştır. 1987 yılında Pazarlama Uzmanı olarak Kordsa’ya katılan Hanamirian, 1999-2005 yıllarında Sakosa Pazarlama Müdürü olarak görev yapmıştır. 2005-2008 yıllarında Kordsa Satış Müdürlüğü, 2008-2010 yılları arasında Pazarlama ve Satış Direktörlüğü, 2010-2012 yıllarında EMEA Satış Direktörlüğü, 2012-2015 yılları arasında Global Pazarlama Direktörlüğü ve 2015-2018 yılları arasında Global Müşteriler ve Pazarlama Direktörlüğü görevlerini yürütmüştür. Hanamirian, Temmuz 2018 itibarıyla Global Müşteriler ve Pazarlama Geliştirme Direktörü olarak görev yapmaktadır.

Hacettepe Üniversitesi İşletme Bölümü’nden lisans derecesini 1989 yılında almıştır. Profesyonel iş yaşamına 1989 yılında Dusa’da başlayan Keskin, 1997-2004 yıllarında Sakosa İnsan Kaynakları Uzman olarak çalışmıştır. 2004-2005 yılları arasında Sakosa İnsan Kaynakları Müdürlüğü, 2005-2011 yıllarında Kordsa İnsan Kaynakları ve Endüstri İlişkileri Müdürlüğü, 2011-2015 yıllarında Kordsa İnsan Kaynakları ve Endüstri İlişkileri Direktörlüğü, 2015-2016 yılları arasında İnsan Kaynakları ve Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü ve 2016-2017 yıllarında Global İnsan Kaynakları Direktörlüğü görevlerini yürütmüştür. Ekim 2017 itibarıyla Global İnsan Kaynakları ve Bilgi Teknolojileri Direktörü olarak görevine devam etmektedir.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü’nden lisans derecesini 1996 yılında almıştır. 2012 yılında, Sabancı Üniversitesi Turquality Yönetici Geliştirme Programı’nı tamamlamıştır. Profesyonel iş yaşamına 1998 yılında Depa İlaç Aktif Maddeleri A.Ş.’de Planlama Mühendisi olarak başlayan Özaydın, 1999-2000 yılları arasında Dupont Performans Coatings A.Ş.’de çalışmıştır. 2000 yılında Teknik Mühendis olarak Kordsa’ya katılan Özaydın, 2005-2009 yılları arasında Hat 2 İplik Üretim Müdürü, 2009-2010 yılları arasında Hat 1 İplik Üretim Müdürü, 2010-2011 yılları arasında İplik Üretim Fabrika Müdürü ve 2011-2014 yıllarında İplik Üretim Direktörü olarak görev yapmıştır. 2014-2015 yılları arasında Kordsa Brezilya Üretim Direktörlüğü ve 2015-2018 yılları arasında Thai Indo Kordsa Operasyon Direktörlüğü görevlerinde bulunan Özaydın, Temmuz 2018 itibarıyla Global Teknoloji Direktörü olarak görev yapmaktadır.