HAKKIMIZDA > YÜRÜTME KURULU

Lisans derecesini ODTÜ Makina Mühendisliği Bölümü'nden 1983 yılında aldı.

Profesyonel iş yaşamına 1984'te Soyut Holding'te Proje Mühendisi olarak başladı.

1986'da Kordsa Türkiye'ye Teknik Büro Mühendisi olarak katıldı.

Ekim 1987'de Dusa'nın (SA-DUPONT Ortaklığı) kurulması ile Proje Mühendisi olarak Dusa'ya transfer oldu.

1989'dan itibaren, Dusa ve Kordsa Türkiye'de Polimer Üretim, İplik Üretim, Mühendislik Bakım ve Destek, Proje ve Üretim bölümlerinde yönetsel görevler üstlendi. 2005'te Kordsa Türkiye Operasyon Direktörü olarak atandı.

2009'da Kordsa Türkiye & Nilekordsa Operasyon Direktörlüğü görevini üstlendi.

Mart 2010'dan Haziran 2013 tarihine kadar Indokordsa ve Indokordsa Polyester Operasyon Direktörlüğü yaptı.

Haziran 2013 tarihinde Operasyonlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak atandı.

Temmuz 2015'ten 1 Nisan 2017’ye kadar Avrupa, Ortadoğu, Afrika'dan (EMEA) sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı.

Çalışkan, 1 Nisan 2017'den itibaren Kordsa CEO’su olarak görev yapmaktadır.

1993 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu.

İş hayatına 1995 yılında Insa'da başladı. 1996 yılında Hat-2 Makine Mühendisi olarak Kordsa Türkiye'ye katıldı.

2003, 2005 ve 2006 yıllarında sırasıyla, Hat-2 Üretim Müdürü, Hat-1 Üretim Müdürü ve Polyester Üretim Müdürü görevlerini yürüten Abdülkadir Toplu, 2009 yılında Kordsa Brezilya Operasyon Direktörü, görevine atandı.

Ocak 2012'den Temmuz 2015'e kadar Türkiye ve Interkordsa Operasyon Direktörü görevinde bulundu.

Temmuz 2015'ten 1 Nisan 2017’ye Kadar Global Tedarik Zinciri Direktörü olarak görev yaptı.

Toplu, 1 Nisan 2017'den itibaren Genel Müdür Yardımcısı, Avrupa, Ortadoğu, Afrika (EMEA) olarak görev yapmaktadır.

1999 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği Bölümünden mezun oldu.

Çalışma hayatına 2001 yılında JICA’da Proje Asistanı olarak başladı.

2003 yılında Kordsa'ya katılarak, 2003-2009 yılları arası Mali İşler Uzmanı, 2009-2011 yılları arası Finans Müdürü ve 2011-2014 yılları arası Global Finans Müdürü görevlerini yürüttü.

2014-2017 yılları arasında Endonezya bağlı ortaklığında Finans Direktörü olarak çalıştı.

1 Ekim 2017'de Finans Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmıştır.

1993 ve 2005 yıllarında ODTÜ Kimya Mühendisliği ve Sabancı Üniversitesi İşletme Bölümü'nde lisans ve yüksek lisans derecesini aldı.

İş yaşamına 1994 yılında Rafine Kimya'da başladı; çeşitli üretim şirketlerinde çalıştı.

1998-2007 yılları arasında Sakosa'da Teknik Mühendis ve Üretim Mühendisliği görevinde bulundu.

2007 yılında Kordsa Türkiye Teknik Müdürlüğü görevine atandı.

2008 yılında Küresel Teknoloji Merkezi'ne Yeni Ürün Geliştirme Müdürü olarak transfer oldu. 2009 yılında Yeni Ürün ve Proses Geliştirme Direktörü pozisyonuna getirildi.

2011 yılında Teknoloji Geliştirme Direktörü olarak atandı.

Ekim 2013'te Chief Technology Officer pozisyonuna getirilen Yıldırım, Temmuz 2015'den 1 Ekim 2017’ye kadar Teknolojiden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ve Kompozit İş Birimi Lideri olarak çalışmıştır.

1 Ekim 2017'den itibaren Genel Müdür Yardımcısı, Teknoloji, Kompozit İş Birimi Lideri ve Genel Müdür Yardımcısı Güney Amerika (SA) olarak görevine devam etmektedir.

Lisans derecesini Ortadoğu Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği'nde 1986'da aldı.

İş hayatına Çukurova İthalat'ta 1987'de başladı. Brisa'da 1988-1994, Lubrekip'te 1995-1998 ve Tekstil Servis'te 2003-2006 yılları arasında çalıştı.

1998- 2003 yılları arasında Kordsa'da Makine Mühendisi olarak görev yaptı. Sonrasında Hat-1 İplik Üretim Müdürü olarak atandı.

2009- 2010 yılları arasında Kordsa Türkiye İşletme Direktörü olarak görev yaptıktan sonra 2010 - 2015 yılları arasında Thai Indo Kordsa Operasyon Direktörü görevinde bulundu.

Temmuz 2015 itibariyle Asya Pasifik bölgesinden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı," görevine atanmıştır.

Lisans derecesini 1979'da Drexel Üniversitesi Kimya Mühendisliği'nden aldı.

Profesyonel hayatına Milliken'de başladı. Ardından 1980'de Celanese'de Süreç ve Kalite Mühendisi olarak görev aldı. 1988 yılında Hoechst Celanese' Fabrika Mühendislik ve Bakım Müdürü olarak çalıştı.

2000 - 2004 yılları arasında Kordsa'da Kord Bezi İş Direktörü ve Teknoloji Direktörlüğü yaptı.

2004- 2009 yılları arasında Western Nonwovens'ta Üretim Direktörü olarak görev aldıktan sonra 2009'da Kordsa'ya Bölge Üretim Müdürü olarak katıldı.

Kasım 2009-Temmuz 2015 yılları arasında Kuzey Amerika Operasyon Direktörü olarak görev alan Jim, Temmuz 2015 itibari ile Kuzey Amerika'dan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmıştır.

Lisans derecesini 1997 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü'nden aldı.

İş hayatına 1998 yılında Beksa'da Satış Mühendisi olarak başladı.

2000 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi`nde Makina Yüksek Lisans, 2003 yılında Sabancı Üniversitesi MBA programlarını tamamladı.

2003 yılında Kordsa`ya Satış Uzmanı olarak katıldı.

2005 - 2007 yılları arasında İş Geliştirme Koordinatörü olarak görev yaptı.

2007 - 2015 yılları arasında EMEA Satış Müdürü, Global Müşteriler Yöneticisi-Continental, Satış Direktörü, EMEA görevlerinde bulundu.

2015 yılından Haziran 2017`ye kadar Gelişmekte olan Müşteriler (PLV) ve Asya Pasifik Satış Direktörü olarak görev yaptı.

Temmuz 2017`de Global Tedarik Zinciri Direktörü olarak atandı.

İstanbul İngiliz Lisesi'ni bitirdi. Eğitimine Stuttgart Üniversitesi Matematik Bölümü'nde devam etti.

1987 yılında Pazarlama Uzmanı olarak Kordsa'ya katıldı. 1999 yılında Pazarlama Müdürü olarak Sakosa'ya geçti.

2005 yılında Satış Müdürü olarak Kordsa'ya tekrar katıldı. 2008 yılında Pazarlama ve Satış Direktörü görevine atandı.

2010-2012 yılları arasında EMEA Satış Direktörü olarak görev yapan Hanamirian, 2012-2015 yılları arasında Global Pazarlama Direktörü görevini yürüttü.

Temmuz 2015 itibariyle Global Müşteriler ve Pazarlama Direktörü olarak atanmıştır.

Bilkent Üniversitesi İşletme Bölümü'nden 1993 yılında mezun olu. 2004 yılında Koç Üniversitesi'nde E-MBA programını tamamladı.

Profesyonel iş yaşamına 1996 yılında Tofaş'ta Stratejik Planlama ve Yönetim Geliştirme Uzmanı olarak başladı. 2000 yılında Dış Ticaret ve Kontrat Müdürü görevine atandı.

2005-2013 yılları arasında kurucularından olduğu Hexagon Danışmanlık'ta CEO'luk görevini yürüttü. Ulusal Nanoteknoloji Girişimi ve Rüzgar Enerjisi Teknoloji Platformu'nun kurulmasına öncülük etti.

Ocak 2014 tarihinde Pera EEMEA şirketinde iş Ortağı olarak çalışmaya başladı. Eylül 2014 tarihinden itibaren Erdemir Grup'a danışmanlık verdi.

Murat Oğuz Arcan, Ocak 2015 tarihi itibariyle iş geliştirme direktörü olarak Kordsa'ya katıldı.

Temmuz 2015 itibari ile İş ve Pazar Geliştirme Direktörü ve İnşaat İş Birimi Lideri görevine getirilmiştir.

Nazan, öğrenimini 1989 yılında Hacettepe Üniversitesi İşletme Bölümü'nde tamamlamıştır.

Profesyonel iş yaşamına 1989 yılında Dusa'da başlamış, 1997 yılında Sakosa'nın kurulmasıyla İK Uzmanı olarak Sakosa'ya transfer olmuştur. 2004 yılında Sakosa'da İnsan Kaynakları Müdürü görevini yürütmüş ve 2005 Haziran'da Kordsa-Sakosa birleşmesi ile Kordsa İnsan Kaynakları ve Endüstri İlişkileri Müdürü olarak çalışmıştır. 2011 yılında Kordsa İnsan Kaynakları ve Endüstri İlişkileri Direktörü, Türkiye görevine atanmıştır.

2015 yılında İnsan Kaynakları ve Bilgi Teknolojileri Direktörü olarak görev almış olup, Kasım 2016’dan 1 Ekim 2017’ye kadar Global İnsan Kaynakları Direktörü olarak tüm Kordsa bünyesindeki fabrikaların İnsan Kaynakları süreçlerini yürütmüştür.

1 Ekim 2017'den itibaren Global İnsan Kaynakları ve Bilgi Teknolojileri Direktörü olarak görevine devam etmektedir.