HAKKIMIZDA > İNSAN KAYNAKLARI YAKLAŞIMI

Vizyon

  • İnsan kaynakları fonksiyonunu şirket'in diğer fonksiyonlarının önemli bir "iş ortağı" olarak konumlandırmak, iç müşterilere dünya kalitesi ve standartlarında hizmet sunmak ve tercih edilen işveren statüsünde bir şirket yaratmak.

Misyon

  • Yetenekli iş gücünün şirket'e kazandırılması ve şirketin geleceğine yön vermesine öncülük etmek.
  • Olumlu bir organizasyonel iklim oluşturmak.
  • Çalışanların yetkilendirilmesini desteklemekve gelişimini yönlendirmek.
  • Paydaşların memnun olmasına imkan tanıyan program ve süreçleri geliştirmek, uygulamaya koymak ve desteklemek.

Strateji

  • Şirket stratejilerini ve iş ihtiyaçlarını destekleyecek IK politika, sistem ve süreçlerini geliştirmek, uygulamak.
  • Sürdürülebilir başarıyı sağlamak için, global seviyede organizasyon yedekleme planları yapmak ve uygulamak.
  • Bölgesel ve yerel insan kaynakları bölümleri ile koordinasyon içinde, kurumsal büyüme hedeflerini destekleyecek farklı kademelere göre (yetenek programları, yönetici adayı programları, üst yönetim geliştirme programları gibi) yapılandırılmış gelişim programları tasarlamak ve yönetmek.
  • Çalışanların ve Şirket'in beklentileri doğrultusunda, global seviyede farklı deneyim fırsatları yaratarak her seviyede en iyi profesyonellerin yetişmesini sağlamak.