BASIN ODASI > BASINDA Kordsa
Geri

Kordsa, 2016 – 2017 Dönemi BİST Sürdürülebilirlik Endeksi’ne Girdi

22.11.2016

Kordsa, Borsa İstanbul'da işlem gören ve kurumsal sürdürülebilirlik performansları üst seviyede olan 43 şirketin yer aldığı BİST Sürdürülebilirlik Endeksi’ne girdi.

Borsa İstanbul, BİST Sürdürülebilirlik Endeksi’nde Kasım 2016 - Ekim 2017 döneminde yer alacak şirketleri belirlemeye yönelik değerleme çalışmalarını tamamladı. Yapılan değerleme çalışmaları sonucunda, Kordsa’in ilgili dönemde BİST Sürdürülebilirlik Endeksi’nde yer alacağı açıklandı.

Kordsa’in endekse dahil olmasında; şeffaflık, kurumsal internet sitesi ve faaliyet raporunun kapsamı etkili oldu.

Kurumsal Sürdürülebilirlik, şirketlerde uzun vadeli değer yaratmak amacıyla, ekonomik, çevresel ve sosyal faktörlerin kurumsal yönetim ilkeleri ile birlikte şirket faaliyetlerine ve karar mekanizmalarına uyarlanması ve bu konulardan kaynaklanabilecek risklerin yönetilmesi süreçlerini kapsıyor. BİST Sürdürülebilirlik Endeksi’nin amacı, Türkiye’de ve özellikle Borsa İstanbul şirketleri arasında sürdürülebilirlik konusundaki anlayış, bilgi ve uygulamaların artması. Endeks, içerisinde yer alan şirketlerin prestij ve yatırımcılar açısından bilinirlik karnelerini iyileştirerek ulusal ve uluslararası alanda rekabet gücünü de artırma olanağı sunuyor. Kasım 2016-Ekim 2017 döneminde 43 şirket BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’nde yer alacak.


Geri