HAKKIMIZDA > PERFORMANSINI GÜÇLENDİR

Şirketimizde İnsan Yönetimi Performansı'nı ölçmek için kapsamlı uygulamalar bulunmaktadır.

  • Çalışan Memnuniyeti Anketi (iki yılda bir)
    • İnsan Yönetimi Performansı'nı ölçen en önemli araçlardan bir tanesi olan Çalışan Bağlılığı Araştırması, 2010 yılından itibaren tüm lokasyonlarda standart sorularla iki yılda bir yapılmaktadır. 2014 yılında yapılan çalışan memnuniyeti ve bağlılığı anket sonucunda geçmiş senelere oranla artış olduğu gözlenmektedir.
  • Global IK Raporu (aylık)
  • IK Süreç Parametreleri (dönemsel) ve ISO 9001 İç Denetimleri
  • Şirket IK Karnesi-IK Scorecard (dönemsel)
  • IK Süreç tanımları ve KPI'ları