HAKKIMIZDA > POTANSİYELİNİ GÜÇLENDİR

Eğitim ve gelişim sürecinin ana süreç sahibi İnsan Kaynakları Bölümü olmasına rağmen, Kordsa'da her çalışan kendi gelişim sürecinin sahibi olarak konumlandırılmıştır.

Eğitim planları yapılırken tüm departman yöneticileri, çalışanlarıyla görüşerek hem departmanın teknik ihtiyaçları hem de çalışanların bireysel ve teknik gelişim ihtiyaçları doğrultusunda taleplerini İnsan Kaynakları'na iletirler.

Departmanlardan alınan talepler, şirketin stratejik hedefleri, iş planları ve insan kaynakları hedefleri ile de konsolide edilerek İnsan Kaynakları tarafından hazırlanır ve üst yönetimin onayına sunulur.

Performans Yönetimi Sistemi'nde ise her yıl çalışanlar bireysel hedeflerini şirketin hedeflerine bağlı olarak belirlerler. Şirketteki tüm çalışanlara performans değerlendirmesi uygulanır. Belirlenen hedefler yıl ortasında yönetici ile gözden geçirilir ve yıl sonunda değerlendirmeler tamamlanır. Performans sürecinin çıktıları, çalışanların kariyer planları ve gelişim planlarına girdi oluşturur.

Çalışanların gelişimi için global-fonksiyonlar arası proje görevlendirmeleri yapılmakta olup yüksek potansiyel grubunda bulunan çalışanlar ise koçluk-mentorluk programına ve uluslararası atama-görevlendirmeler ile teşvik edilmektedir.

Kordsa Global, PERYÖN Ödülleri Eğitim ve Gelişim Kategorisi'nde "Başarı Ödülü"nü kazandıktan sonra, önceki yıllarda Türkiye fabrikasında uygulanan mentorluk sistemini tüm ülkelere yaymak için çalışmalar yapmış ve bunu 2014 yılında gerçekleştirmiştir. Uzman-Mühendis ve yeni atanan müdürleri "mentee" olarak, üst düzey yöneticilerin ise "mentor" olarak yer aldıkları "Global Mentörlük Programı'nın ilki bu yıl hayata geçirilmiş olup, bir yıl sürecek programda hâlihazırda farklı ülkelerden olacak şekilde 18 mentor-mentee eşleşmesi yapılmış ve birebir görüşmeler başlamıştır.