TEKNOLOJİ > AR-GE MERKEZİ'NİN YAPISI

Kordsa'nın yeni iş alanlarına girmeye yönelik vizyonu çerçevesinde, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde daha aktif ve serbest bir iklim yaratmak için Merkez; 2014 yılında 7 platform üzerinde yeniden yapılandırılmıştır.

Bu platformlar, Fikri Mülkiyet ve Projeler Koordinasyonu ile eş güdüm halinde çalışacaktır.